Flournoy Elementary
Grades: K - 8
15850 Paskenta Road Flournoy CA 96029-2260